Instruktor kondičního posilování se specializací na párovou akrobacii AirAcro®

Pětiměsíční kurz je tvořen 150 hodinami odborné teorie, obecné praxe a specifické praxe pro AirAcro®. Úspěšný účastník získá oprávnění vést lekce AirAcro® a současně certifikát, na základě kterého může žádat o vydání živnostenského oprávnění. 
 
 
KDY: říjen 2018 - únor 2019 ( (12. - 14. 10., 20. - 21. 10., 3. - 4. 11., 30. 11. - 2. 12., 8. - 9. 12., 15. 12., 5. - 6. 1., 11. - 13. 1., 19. - 20. 1., 9. - 10. 2., 23. - 24. 2.)
KDE: LeVITAs, Brno
CENA: 16 000,- Kč
 
 
Obsah školení:
 
Teorie pro instruktora kondičního posilování:
- Anatomie, Fyziologie
- Tramatologie a první pomoc
- Pedagogika, Psychologie
- Sportovní trénink
- Hygiena sportu a výživa
- Právo a sport
- Metodika a organizace sportovního tréninku
 
Praxe pro instruktora kondičního posilování:
- Posilování s vlatní vahou těla a se zátěží
- Posilování s odporovými gumami, balančními pomůckami
- Sportovní diagnostika
- Strečink a cílené zvyšování flexibility
- Dělený trénink s využitím strojů
- Zásady funkčního tréninku
- Zásady kruhového tréninku, metody HIIT, tabata aj.
- Fyziotrénink: Cviky na HSSS, pánevní dno, vývojová kineziologie v praxi, spinální cviky aj. 
 
AirAcro® Basic:
- Nácvik základních pozic z pohledu klienta-začátečníka
- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na nejčastější chyby klientů 
- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na anatomicky správné provedení, minimalizací zatížení kloubů a páteře a posílení vazů
- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na aktuální bezpečnost, správné zajištění bezpečného prostoru a dopomoci
- Rozbor správně vedené lekce AirAcro® zaměřené na začínající klientelu
 
Účastníci obdrží manuál s grafickým znázorněním základních pozic.
 
AirAcro® Kids:
- Párová akrobacie pro děti a dorost
- Specifika práce s dětmi 
- Vhodné a nevhodné pozice pro dětskou klientelu
 
 
Profil absolventa:
Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce AirAcro® pro začátečníky a v práci s dětmi . Může využívat ochranné známky i metodiky AirAcro®. Není oprávněn dále toto oprávnění předávat dalším instruktorům. 
Samozřejmostí je zachování kontaktu master instruktora s účastníky i po ukončeném školení.
Školení je rekvalifikačním kurzem a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Intruktor kondičního posilování. 
 
Podmínky účasti na školení:
Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Předpokládá se alespoň minimální zkušenost účastníka s párovou akrobacií a odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme absolvování některého z našich workshopů nebo osobní konzultaci. Pro účast na školení je nutné předložit potvrzení o absolvování min. 20 hodin párové akrobacie. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 
 
Závěrečná zkouška:
písemná část: Obsahuje obecné otázky k párové akrobacii, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.
praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovi chyby a zajistil jeho bezpečnost. Seznam povinných cviků najdete ve fotogalerii níže.
Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku. 
 
  
 
 

Přihláška na rekvalifikační kurz AirAcro®

Kontakt

AirAcro

607 55 33 32

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode